Burn To A Cinder

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Shoř na popel
Deep in the night, boundless violence will seethe with the danger
Our laws collide not allowing another contender
When the wine drinks itself, you will burn
to a cinder
We're fighting time awaiting the answers
Uprostřed noci, nekonečné násilí se bude vařit s nebezpečím
Naše zákony si odporují, nepřipouští jiné protivníky
Až se víno bude pít samo, tak shoříš
na popel
Bojujeme s časem, čekáme na odpovědi
I'll never let them stake you down
Take you down
I'll fight to find a way
Nedopustím, aby tě upálili
Aby tě sejmuli
Budu proti tomu bojovat
Is there a way to turn the mind of a barbaric stranger?
Eternal days awaiting for you to awake, my avenger
A cruel fate now condemns us to burn
to a cinder
Are we too late, running on
empty?
Je možné nějak změnit názor nekultivovaného cizince?
Věčné dny čekají na tvé probuzení, můj mstiteli
Krutým osudem jsme odsouzeni ke shoření
na popel
Je už na všechno pozdě, pokračujeme jen tak naprázdno?
I'll never let them stake you down
Take you down
I'll fight to find a way out there
It must be hard
I'll never let them break you now
Forsake you now
Keep holding on and
Nedopustím, aby tě upálili
Aby tě sejmuli
Budu tam proti tomu bojovat
Bude to těžké
Nedopustím, aby tě teď zlomili
Aby se tě zřekli
Vytrvej
Give me answers to my prayers
We'll never hide, we'll face
the glare
You're the light I see to, raise the flame and blaze the fire
Give me answers to my prayers
We'll carry all the weights to bear
Give me sight to see
I know a way is there to keep the flame
Odpověz mi na mé modlitby
Nebudeme se schovávat, budeme čelit zlostným pohledům
Jsi světlo,
ke kterému vzhlížím, pozvedni plamen a nech oheň plápolat
Odpověz mi na mé modlitby
Poneseme tolik břemena, kolik jen sneseme
Daruj mi zrak, ať můžu vidět
Vím, že nějak můžeme zachovat oheň
I'll never let them stake you down
I'll fight to find a way out there
It must be hard
I'll never let them break you now
Keep holding on and
Nedopustím, aby tě upálili
Budu tam proti tomu bojovat
Bude to těžké
Nedopustím, aby tě teď zlomili
Já vytrvám
Give me answers to my prayers
We'll never hide, we'll face
the glare
You're the light I see to, raise the flame and blaze the fire
Give me answers to my prayers
We'll carry all the weights to bear
Give me sight to see
I know a way is there to keep the flame
Odpověz mi na mé modlitby
Nebudeme se schovávat, budeme čelit zlostným pohledům
Jsi světlo,
ke kterému vzhlížím, pozvedni plamen a nech oheň plápolat
Odpověz mi na mé modlitby
Poneseme tolik břemena, kolik jen sneseme
Daruj mi zrak, ať můžu vidět
Vím, že nějak můžeme zachovat oheň
Why can't I bleed with you?
Forever I will be thrown to the wolves
They'll feed on all our dreams
Proč nemůžu krvácet s tebou?
Navždy budu předhazována vlkům
A oni se budou živit našimi sny