The Price Of Freedom - Interlude

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Cena svobody (Mezihra)
"They have begged for civil rights.
They have begged the white man for civil rights.
They have begged the white man for freedom.
And anytime you beg..."
"Oni žebrali o svá občanská práva.
Žádali od bělochů svá občanská práva.
Žádali od bělochů svobodu.
A kdykoliv žádáte…"
"And anytime you beg another man to set you free, you'll never be free.
Freedom is something that you have to do for yourselves."
"A kdykoliv žádáte jiného člověka, aby vás osvobodil, nikdy nebudete volní.
Svobodu si musíte zařídit
sami."
"...and willing to pay the price that is necessary for freedom,
our people will always be walking around here as second-class citizens,
or what you call twentieth-century slaves."
"…a jsme ochotní zaplatit nevyhnutelnou cenu svobody,
jinak budou naši lidé pořád považováni za druhořadé občany,
nebo, dá se říci, za otroky dvacátého století."
"What price are you talking about?"
"O jaké ceně to mluvíte?"
"The price of freedom is death!" *)
"Cena svobody je smrt!" *)
(…)
(…)
"The time has come to reaffirm our enduring
spirit;
to choose our better history;
to carry forward that precious gift,
that noble idea, passed on from generation to generation:
the God-given promise that all are equal,
all are free,
and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness." **
"Nastal čas, abychom potvrdili, že máme ducha, který nám pomůže přežít,
abychom si zvolili svou lepší historii,
abychom dál nesli onen cenný dar,
tu vznešenou myšlenku, předávanou z generace na generaci:
onen Bohem daný příslib, že všichni jsou si rovni, všichni jsou svobodní
a všichni si zaslouží šanci usilovat o svou plnou míru štěstí." **
"We will be able to work together, to pray
together,
to struggle together, to go to jail together,
to stand up for freedom together,
knowing that we will be free
one day!" ***
.
"Budeme moci společně pracovat, společně se modlit,
společně bojovat, společně jít do vězení,
společně hájit svobodu,
když budeme vědět, že jednoho dne budeme svobodní!" ***
.

* úryvek z projevu Malcolma X z roku 1964. Malcolm X byl významný afroamerický představitel černých muslimů v USA a bojovník za práva černochů. zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Malcolm_X celý projev zde: http://www.youtube.com/watch?v=f2S3ShBexMs

** úryvek z inauguračního projevu stávajícího prezidenta USA Baracka Obamy. zdroj: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/full-text-of-obamas-speech-1451915.html zdroj překladu: http://blisty.cz/art/44889.html

*** úryvek ze slavného projevu Malcolma X "I Have a Dream" z roku 1963. zdroj: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm