Our Destiny

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Náš osud
So many days we've spent together
Trying to get ahead with our dreams
Now we have come to the goal forgotten
Hurting within left us torn
Tolik času jsme strávili spolu
Snažili jsme se prorazit se svými sny
Nyní jsme se dostali k zapomenutému cíli
Vnitřní bolest nás rozdrásala
The road is open
We find our way though ties where broken
So the means to the end
Was the peace that was meant
To be ours since it all began
Cesta je volná
Hledáme svou cestu, i když jsou vazby přetrhané
A tak zdrojem konce
Byl mír, který měl být
Náš už od samého počátku
We fight to win
Bojujeme o vítězství
I won't give up, we'll fight to win
To move along from where we'd been
I'll sing this song for you again
I'm looking up around the bend
We're so much stronger than before
Our fraying edges on the mend
Nevzdám se, budeme bojovat o vítězství
Abychom se pohnuli z místa, kde jsme byli
Tuhle písničku ti zase zazpívám
Dívám se za zatáčku
Jsme mnohem silnější než dřív
Rozpadající se vztahy jsou opraveny
Life as we know would be so different
Had our paths continued the same
Seizing the day with all that's offered
The good and the bad
The clear and the haze
Život, jak ho známe, by byl tak jiný
Kdyby naše cesty pokračovaly stejně
Využij příležitosti se vším, co nabízí
To dobré i špatné
To jasné i kalné
The road is open
We find our way though ties where broken
So the means to the end
Was the peace that was meant
To be ours since it all began
Cesta je volná
Hledáme cestu, i když jsou vazby přetrhané
A tak zdrojem konce
Byl mír, který měl být
Náš už od samého počátku
We fight to win
Bojujeme o vítězství
I won't give up, we'll fight to win
To move along from where we'd been
I'll sing this song for you again
I'm looking up around the bend
We're so much stronger than before
Our fraying edges on the mend
Nevzdám se, budeme bojovat o vítězství
Abychom se pohnuli z místa, kde jsme byli
Tuhle písničku ti zase zazpívám
Dívám se za zatáčku
Jsme mnohem silnější než dřív
Rozpadající se vztahy jsou opraveny
To move along from where we'd been
I'll sing this song for you again
I won't give up, we'll fight to win
We're so much stronger than before
Our fraying edges on the mend
Abychom se pohnuli z místa, na kterém jsme byli
Tuhle písničku ti zase zazpívám
Nevzdám se, budeme bojovat o vítězství
Jsme mnohem silnější než dřív
Rozpadající se vztahy jsou opraveny
Don't let go
Don't let go
Don't let go
Nevzdávej to
Nevzdávej to
Nevzdávej to
So hard to face what we've done wrong
We shared a life that can't be
We cannot hide from destiny
So hard to face what had gone wrong
We've got to make this work
And give it our all
Je tak těžké čelit svým chybám
Společně jsme žili neuskutečnitelný život
Nemůžeme se skrývat před osudem
Je tak těžké čelit omylům
Musíme to napravit
A dát tomu všechno
Give our all and won't let go
Waiting so long for an answer
We've been waiting oh, so very long and
Now we're ready to accept our fate
Dát tomu všechno a nevzdat to
Tak dlouho jsme čekali na odpověď
Čekali jsme, ach, tak dlouho
A teď jsme připraveni přijmout svůj úděl
I won't give up, we'll fight to win
To move along from where we'd been
I'll sing this song for you again
I'm looking up around the bend
We're so much stronger than before
Our fraying edges on the mend
Nevzdám se, budeme bojovat o vítězství
Abychom se pohnuli z místa, kde jsme byli
Tuhle písničku ti zase zazpívám
Dívám se za zatáčku
Jsme mnohem silnější než dřív
Rozpadající se vztahy jsou opraveny
Our melodies will be remembered
Forever and ever
Our memories will fade away
When the leaves have reached the soil
Na naše melodie se nikdy nezapomene
Nikdy, nikdy
Naše vzpomínky se vypaří
Až uschlé listí dopadne na zem
(I won't give up this fight
The sacrifices made
We gave our all
And won't let it go to die in vain)
(Nevzdám tenhle boj
To, co jsme obětovali
Dali jsme tomu všechno
A neopustíme to, abychom zemřeli zbytečně)
(I'll sing this song again
We're stronger than before
We have the chance of lifetime
We'll never close this door)
(Budu zase zpívat tuhle písničku
Jsme mnohem silnější než dřív
Máme životní šanci
Nikdy před ní nezavřeme dveře)