Martyr Of The Free Word

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Mučedník svobodného slova
Speaking in degradation
A conversation can take a sudden turn
And reaching the point of violence
Because your silence left you without a hand to hold
Mluvíme-li o ponížení
Konverzace může nabrat nečekané obrátky
A dosáhnout až násilí
Protože tě ticho nechalo bez pomoci
Your past will lead you on to make…
Tvá minulost tě přiměje udělat…
Making a final judgement
Based on your bias will never bring you forward
Terror should never guide you
For even the fearful can take a beating in the end
Udělat konečný rozsudek
Založený na předsudkách; to tě nikdy nikam nedostane
Strach by tě nikdy neměl vést
Protože i ti bázliví mohou nakonec dostat výprask
Suspicion gets you nowhere
Nedůvěra tě nikam nedostane
Those who denounce a way of life
Will stand alone
Left to atone their social blunders
If you gun down the messenger
You guarantee that he will be made
Into a saint
The martyr of the free word
Ti, kteří odsuzují něčí způsob života
Zůstanou sami
Budou si muset odpykat své společenské omyly
Pokud zastřelíš mluvčího
Zaručuješ, že bude učiněn
Svatým
Mučedníkem svobodného slova
I will say
I will say what I think (what I think)
I will do
I will do what I say (what I say)
When liberty seems out of reach
We'll fight for our freedom of speech
Budu říkat
Budu říkat, co si myslím (co si myslím)
Budu dělat
Budu dělat, co říkám (co říkám)
Když se zdá, že je svoboda z dosahu
Budeme bojovat za svobodu slova
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
*
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane
A světlo věčné ať jim svítí
*
Missing a simple context
A mental weakness can throw you out of balance
Listen, respect each other
Then you'll discover it mustn't always end in hate
Postrádajíc prosté souvislosti
Duševní slabost tě může vyhodit z rovnováhy
Poslouchejte se, navzájem se respektujte
A pak zjistíte, že to nemusí vždy končit nenávistí
It's not too late for mercy
Nikdy není pozdě na smilování
Those who denounce a way of life
Will stand alone
Left to atone their social blunders
If you gun down the messenger
You guarantee that he will be made
Into a saint
The martyr of the free word
Ti, kteří odsuzují něčí způsob života
Zůstanou sami
Budou si muset odpykat své společenské omyly
Pokud zastřelíš mluvčího
Zaručuješ, že bude učiněn
Svatým
Mučedníkem svobodného slova
I will say
I will say what I think (what I think)
I will do
I will do what I say (what I say)
When tolerance seems out of sight
We will fight
When liberty seems out of reach
We'll fight for our freedom of speech
.
Budu říkat
Budu říkat, co si myslím (co si myslím)
Budu dělat
Budu dělat, co říkám (co říkám)
Když se tolerance zdá být z dohledu
Budeme bojovat
Když se svoboda zdá být z dosahu
Budeme bojovat za svobodu slova
.

* úryvek ze zádušní mše (rekviem, mše za zemřelé), která se v katolické liturgii slouží jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekviem