Utíkej, neutíkej
Přijmi svou zodpovědnost
Nech svou duši plynout, zřekni se předsudků
Nech bouři, ať ti odnese závoje
Přiživuj neomylnost
Run away, don't run away
Take your responsibility
Let your spirit flow, let your bias go
Let the storm take your veils away
Feed infallibility
Zavři oči, nezavírej oči
Prohlédni tyhle zcela zřejmé lži
Nech svou duši plynout, zřekni se předsudků
Nech bouři, ať vyčistí tvé zamračené nebe
Close your eyes, don't close your eyes
See through these fairly obvious lies
Let your spirit flow, let your bias go
Let the storm clear your gloomy sky
Utíkej, neutíkej
Jestli se odvážíš poslouchat
Nech svou duši plynout, zřekni se předsudků
Nech bouři, ať ti odnese závoje
Run away, don't run away
If you dare to listen
Let your spirit flow, let your bias go
Let the storm take your veils away
Snaž se mít otevřenou mysl
Vždycky existuje něco, co lháři skrýt nemohou
Try to keep an open mind
There's always something that liars can't hide
(instrumentální)
(instrumental)
Dnes se k tobě
Pětkrát pomodlíme *
Five times we will
Worship today *
Putujíce, stále
Čelem k cestě **
Wandering, still
Facing the way **
Dnes se k tobě pětkrát pomodlím *
Čelem k nejtemnějšímu kameni **
Five times I will worship you today *
Towards the darkest stone **
Od půlměsíce ***
Až k daru shora
Sever není ten správný směr
From crescent moon ***
To the gift from above
North is not the right direction
Lehký vánek, který přešel
A rozfoukal mlhu
Kterou provrtával paprsek světla
A tato tvoje vůně
Se rozplynula a zemřela
Lieve vento ch’attraversava
E scomponeva la nebbia
Trafitta da un raggio di luce
E svanita morì
Quest‘essenza di te