Faceless Spies - National Security Extremism Part 2

Špehové bez tváře (Extremismus národní bezpečnosti: část 2)
It is as if no one cares
It is as if no one cares
Faceless spies
Messing around with our rights
It is as if no one cares
Jako kdyby to bylo všem jedno
Jako kdyby to bylo všem jedno
Špehové bez tváře
Šťourají se nám v právech
Jako kdyby to bylo všem jedno
It is as if no one cares
Faceless spies
Licensed to do whatever they want
Jako kdyby to bylo všem jedno
Špehové bez tváře
Mají povolení dělat, co se jim zachce
Playing the terrorist card
Holes in the wall
Run for a fall
Living a lie to survive
To dominate
And eliminate
Resist, an eye for an eye
Svádí se to na terorismus
Díry ve zdech
Utíkej před pádem
Žij ve lži, abys to přežil
Ovládat
A likvidovat
Braň se tomu, oko za oko
Will we find a way out of this swamp
(You're stuck)
Or don't we feel the need
(Decide)
We can say we have nothing to hide
(Pay the price)
Feel free to screen us
Najdeme cestu ven z této bažiny
(Uvízli jste)
Nebo máme pocit, že to není třeba
(Rozhodněte se)
Můžeme říkat, že nemáme co skrývat
(Zaplaťte za to)
Klidně si nás prolustrujte
It is as if no one cares
It is as if no one cares
Faceless spies
Licensed to look through our eyes
It is as if no one cares
Jako kdyby to bylo všem jedno
Jako kdyby to bylo všem jedno
Špehové bez tváře
Mají povolení dívat se našima očima
Jako kdyby to bylo všem jedno
Playing the terrorist card
Holes in the wall
Run for a fall
Living a lie to survive
To dominate
And eliminate
Resist, an eye for an eye
Svádí se to na terorismus
Díry ve zdech
Utíkej před pádem
Žij ve lži, abys to přežil
Ovládat
A likvidovat
Braň se tomu, oko za oko
Will we find a way out of this swamp
(You're stuck)
Or don't we feel the need
(Decide)
We can say we have nothing to hide
(Pay the price)
Feel free to screen us
Najdeme cestu ven z této bažiny
(Uvízli jste)
Nebo máme pocit, že to není třeba
(Rozhodněte se)
Můžeme říkat, že nemáme co skrývat
(Zaplaťte za to)
Klidně si nás prolustrujte
The biggest enemy of freedom is not the outer world
It's your own inertia, your
indifference
Největší nepřítel svobody není svět okolo
nás
Je to vaše vlastní netečnost, vaše
lhostejnost
In the eye of the law
We've got the power
But elites keep deciding for us
Exorcise this world of ice
Together we'll fight deceit
V očích zákona
My máme tu moc
Ale pořád za nás rozhodují elity
Zbavte se tohoto světu z ledu
Společně porazíme lži
Out in the dark you cannot hide
In the back of beyond they'll be coming after you
In the dungeons of the soul there is room for this beast
That devours all that reveals the truth
You've been fined to survive
You've been banned for life
Just disappear but remember that we're always near
Venku v temnotě se nemáš kam schovat
Uteč daleko od všeho, stejně za tebou půjdou
V kobkách duše je místo pro tuhle
nestvůru
Která požírá vše, co by mohlo odhalit pravdu
Dostal jsi pokutu za přežití
Bylo ti zakázáno žít
Prostě zmiz, ale pamatuj, že jsme vždycky blízko
Out in the dark
(You cannot hide)
Don't yield to mendacious authority
(We're being led like lambs to the slaughter of identity)
We will persevere until justice prevails
Venku v temnotě
(Nemáš se kam schovat)
Nepodléhej vyhrožujícím autoritám
(Vedou nás jako jehňata na porážku
identity)
My vytrváme, dokud nezavládne spravedlnost