Capital Punishment

Trest smrti
Thousands of people
Right now
Are waiting to be executed
Thousands of people will die
Tisíce lidí
Právě teď
Čekají na popravu
Tisíce lidí zemřou
Some of these people
In fact
Are totally innocent
But most of those people will die anyway
Někteří z těchto lidí
Jsou vlastně
Absolutně nevinní
Ale většina z nich stejně zemře
Quel che credi non fai tu
Se non paghi soffrirai
Nečiníš to, čemu věříš
Jestli nezaplatíš, budeš trpět
Thousands of people
Deny
But can't afford a proper defense
And most of those people have no chance
Tisíce lidí
Popírají vinu
Ale nemohou si dovolit řádnou obhajobu
A většina z nich ani nemá šanci
Some of these people
In fact
Get executed anyway
Even when there is no evidence
Někteří z těchto lidí
Jsou vlastně
Popraveni tak či tak
I když neexistují žádné důkazy
Feel the heat
The smell of burning flesh
The convicted screaming for grace
It's an entertaining spectacle
Cítíš to horko
Zápach spáleného masa
Odsouzení křičí o milost
Je to zábavné představení
Quel che credi non fai tu
L'innocenza un prezzo ha
La condanna arriverà
Compra la tua verità
Nečiníš to, čemu věříš
Nevinnost má svou cenu
Rozsudek je vynesen
Kupuje si tvou pravdu