Insano

Šílenec
Pentimento
Sensazione forte
Costrizione, folle sforzo della mente cessa
Vedo il precipizio
Incosciente, scavo in fondo a una pazzia
Non torna più
Tremo gelo dentro me
Lítost
Silný pocit
Nátlak, bláznivé úsilí nečisté mysli
Vidím zkázu
V bezvědomí, pátrám v hlubinách šílenství
Už se nevracejte
Třesu se chladem uvnitř sebe
Se riuscirò a trovare una via?
Non posso qui
Fuggirò questa mesta energia
Jestlipak se mi podaří najít život
Tady už nemůžu
Uteču před touto skličující sílou
Sentimento
Convulsioni dentro
Fortemente, il tormento di una notte svanì
Cado in un abisso
Cedimento che mi afferra l'anima
Cit
Vnitřní křeče
Silně, trápení z uplynulé noci
Padám do propasti
Podlehnutí, které mě chytá za duši
Se riuscirò a trovare una via?
Non posso qui
Fuggirò questa mesta energia
Jestlipak se mi podaří najít život
Tady už nemůžu
Uteču před touto skličující sílou
Insano
Šílenec