Devil In Disguise

Ďábel v přestrojení
You did not swallow my lies
Insensitive to commands
You haven't listened at all
And disobeyed every call
Nespolkli jste mé lži
Jste lhostejní k příkazům
Vůbec jste neposlouchali
A neuposlechli žádnou výzvu
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am the devil in disguise
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem ďábel v přestrojení
You did not swallow my lies
Just wait and see what remains of you
You will be better off dead
Time for the notables to judge
Nespolkli jste mé lži
Jen počkejte a uvidíte, co z vás zbyde
Bude vám líp po smrti
Tehdy vás hodnostáři odsoudí
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am the devil in disguise
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem ďábel v přestrojení
Destroy – exterminate the root of all misery
Erase – exterminate the source of all this poison
Znič - vyhlaď kořeny všeho trápení
Vymaž - vyhlaď zdroj všeho toho jedu
Destroy – exterminate the root of all misery
Erase – exterminate the source of all this poison
Destroy – exterminate untruthful measures
Erase – the ugly dissonant
Znič - vyhlaď kořeny všeho trápení
Vymaž - vyhlaď zdroj všeho toho jedu
Znič - vyhlaď nepravdivá opatření
Vymaž - ten ošklivý nesoulad
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am your image
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem vaším obrazem
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am the devil
In disguise
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem ďábel
V přestrojení