Lone Wolf

Vlk samotář
Sow – await – release  
Reap – control – achieve
Sázej – čekej – uvolni se
Sklízej – ovládej – dosáhni
I've defeated myself
Eternally
I'll return into my pain
Silently and weak
All that I've missed
To hide myself in the dark
It must be hate without recognition
Embrace my pain now
Přemohl jsem sám sebe
Navždycky
Vrátím se ke své bolesti
Tiše a slabě
Všechno, co jsem propásl
Abych se ukryl v temnotě
Musí to být nenávist bez uznání
Teď přijměte mou bolest
Sow – await – release  
Reap – control – achieve
Sázej – čekej – uvolni se
Sklízej – ovládej – dosáhni
Reach out for me
I come for slaughter
Reset my mind
Till the end of time
Sway up for real
Try my pain
We can't go on here
I am undone!
Natáhněte se pro mě
Přišel jsem vraždit
Vymažte mi mysl
Až do konce věků
Opravdu vládněte
Zkuste si mou bolest
Takhle nemůžeme pokračovat
Jsem zničený!
I've created myself
Nocturnally
I will make you share my pain
Silently and weak
All that I need
Is to step right out of the dark
It must be lies laced with devastation
Keeping me away
Vytvořil jsem sám sebe
Po nocích
Přinutím vás sdílet svou bolest
Tiše a slabě
Všechno, co potřebuji
Je vystoupit ven ze tmy
Musí to být lži svázané se zkázou
Co mě drží zpátky
Sow – await – release  
Reap – control – achieve
Sázej – čekej – uvolni se
Sklízej – ovládej – dosáhni
All I need is some recognition
Potřebuju jenom trochu uznání
Reach out for me
I come for slaughter
Reset my mind
Till the end of time
Sway up for real
Try my pain
We can't go on here
I am undone!
Natáhněte se pro mě
Přišel jsem vraždit
Vymažte mi mysl
Až do konce věků
Opravdu vládněte
Zkuste si mou bolest
Takhle nemůžeme pokračovat
Jsem zničený!
The wolf is dead
Bring me his head
Colored in red
The wolf is dead
Bring me his head
Vlk je mrtev
Přineste mi jeho hlavu
Nabarvenou na rudo
Vlk je mrtev
Přineste mi jeho hlavu
Reach out for me
I come for slaughter
Reset my mind
Till the end of time
Sway up for real
I can't ignore this
We can't go on
I am undone!
Natáhněte se pro mě
Přišel jsem vraždit
Vymažte mi mysl
Až do konce věků
Opravdu vládněte
Zkuste si mou bolest
Takhle nemůžeme pokračovat
Jsem zničený!