Redemption - The Democracy Illusion

Spása (Iluze demokracie)
An arms race
Another war
It goes on forevermore
They keep on fighting for supremacy
Don't find yourself a way to justify
Or remain a witness from the sidelines
Závody ve zbrojení
Další válka
Opakuje se to až do nekonečna
Neustále bojují za nadvládu
Nehledej způsob, jak se ospravedlnit
Nebo jak zůstat svědkem v povzdálí
Don't hesitate
We have to find a way to
Stop all this madness
Will we ever reach our goal?
Or give up and try no more
Get off your knees
And try at least
Neváhej
Musíme najít způsob
Jak zastavit celé toto šílenství
Dosáhneme někdy našich cílů?
Nebo se vzdáme a už to nebudeme nikdy zkoušet
Postav se na nohy
A alespoň to zkus
You cannot ransom your redemption
You've failed to pay
You don't want to face reality
Stuck in your old mentality
Let it be!
Open your mind
There is much more to see
Nemůžeš vykoupit svoji spásu
Nezvládl jsi zaplatit
Nechceš čelit realitě
Trčíš ve své staré mentalitě
Nech to být!
Otevři svou mysl
Je tu o mnoho víc k vidění
An arms race
Another war
Lost lives forevermore
To guarantee some future benefits
Závody ve zbrojení
Další válka
Životy navždy ztracené
Aby zaručily pár budoucích výhod
They tried to buy out their redemption
You've failed to pay
You don't want to face reality
Stuck in your old mentality
You don't want to be responsible
Always afraid to sink and lose control
Plagued by irrationality
Let it be!
Open your mind
There is much more to see
Snažili se skoupit svoji spásu
Nezvládl jsi zaplatit
Nechceš čelit realitě
Trčíš ve své staré mentalitě
Nechceš být zodpovědný
Máš pořád strach z klesnutí ke dnu a ztráty kontroly
Sužovaný nerozumností
Nech to být!
Otevři svou mysl
Je tu o mnoho víc k vidění
Detect defects
And let the mob accept its fate
Secure effects
Convince the credulous
Odhal závady
A nech dav, ať přijme svůj osud
Zajisti výsledky
Přesvědč důvěřivé
Control the facts
And make the mob believe in me
Avoid the traps
Set by our enemies
Detect defects
And let the mob accept its fate
(Set by our enemies)
Secure effects
Convince the credulous
Ovládej fakta
A zařiď, ať ve mě dav věří
Vyhni se pastím
Které nastražili naši nepřátelé
Odhal závady
A nech dav, ať přijme svůj osud
(Který nastražili naši nepřátelé)
Zajisti výsledky
Přesvědč důvěřivé
They tried to buy out their redemption
You've failed to pay
You don't want to face reality
Stuck in your old mentality
You don't want to be responsible
Always afraid to sink and lose control
Plagued by irrationality
Let it be!
Open your mind
There is much more to see
Snažili se skoupit svoji spásu
Nezvládl jsi zaplatit
Nechceš čelit realitě
Trčíš ve své staré mentalitě
Nechceš být zodpovědný
Máš pořád strach z klesnutí ke dnu a ztráty kontroly
Sužovaný nerozumností
Nech to být!
Otevři svou mysl
Je tu o mnoho víc k vidění