Burn Your Witches

Upal své čarodějnice
Great winds blow
Over steepest hills
Be prepared for this storm
Mocné větry dují
Přes nejstrmější kopce
Připrav se na tuto bouři
It won't fail
And it never will
You can't stop how it's been formed
Neselže
Nikdy neselže
Nemůžeš ji zastavit, jakmile se vytváří
When an illusive obsession turns into hate
You've lost your mind, get yourself
Back on track
Když se klamná posedlost mění v nenávist
Přišel jsi o rozum, vrať se zpátky
Do vyjetých kolejí
Burn your witches
Take back control
Meet your wishes
Don't drown yourself in
Hate that fuels your mind
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
Vyhov svým přáním
Neutop se v nenávisti
Která pohání tvou mysl
Great winds blow
Over arid plains
Be prepared for this storm
Mocné větry dují
Přes vyprahlé pláně
Připrav se na tuto bouři
It won't fail
And it never will
Let it happen, let it go
Neselže
Nikdy neselže
Nech ji být, ať se stane
When an illusive obsession turns into hate
You've lost your mind, get yourself
Back on track
Když se klamná posedlost mění v nenávist
Přišel jsi o rozum, vrať se zpátky
Do vyjetých kolejí
Burn your witches
Take back control
Meet your wishes
Don't lose yourself
And gain the world
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
Vyhov svým přáním
Nebuď ztracen
A získej svět
Burn your witches
Take back control
Meet your wishes
Don't drown yourself in
Hate that fuels your mind
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
Vyhov svým přáním
Neutop se v nenávisti
Která pohání tvou mysl
Great winds blow
Over deepest seas
Be prepared for this storm
Mocné větry dují
Přes nejhlubší moře
Připrav se na tuto bouři
It won't fail
And it never will
You can't stop how it's been formed
Neselže
Nikdy neselže
Nemůžeš ji zastavit, jakmile se vytváří
When an illusive obsession turns into hate
You've lost your mind, get yourself
Back on track
Když se klamná posedlost mění v nenávist
Přišel jsi o rozum, vrať se zpátky
Do vyjetých kolejí
Burn your witches
Take back control
Meet your wishes
Don't lose yourself in hate
(Burn your witches)
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
Vyhov svým přáním
Nebuď ztracen v nenávisti
(Upal své čarodějnice)
Burn your witches
Take back control
(Don't lose yourself)
Meet your wishes
Don't drown yourself in hate
(Don't drown yourself in hate)
Take back control
Burn your witches now
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
(Nebuď ztracen)
Vyhov svým přáním
Neutop se v nenávisti
(Neutop se v nenávisti)
Znovu získej kontrolu
Upal své čarodějnice hned teď