Bloodline Forfeit

Daň za původ
When the night falls
The streets are full of rage
We're out for mayhem
You'd better stay away
Když nadejde noc
Ulice jsou plné zuřivosti
Chceme vyvolat zmatek
Radši se držte opodál
Bloodline forfeit
Anonymous threat
Bloodline deceit
Daň za původ
Anonymní výhrůžka
Zklamání za původ
Bloodline forfeit
Daň za původ
We can't turn back time
We'll have to face our acts
You can't fool around with trust
Forevermore
You won't pass
Nemůžeme vrátit čas
Musíte se postavit čelem našim činům
Nemůžete si zahrávat s důvěrou
Navždycky
Neprojde vám to
When the night falls
The streets are our domain
You can't hide yourself
You'd better stay away
Když nadejde noc
Jsme vládci ulic
Nemůžete se před námi ukrýt
Radši se držte opodál
We can't turn back time
We'll have to face our acts
You can't fool around with trust
Forevermore
Our spirits will separate
Our blood will never blend
As the time goes by you will be forgotten
You won't pass
Nemůžeme vrátit čas
Musíte se postavit čelem našim činům
Nemůžete si zahrávat s důvěrou
Navždycky
Naše povahy se rozdělí
Naše krev se nikdy nesmísí
A jak plyne čas, na vás se zapomene
Neprojde vám to
Perdonar es debilidad
El precio de la traición es la muerte
Odpouštění je slabost
Cena za zradu je smrt
We can't turn back time
We'll have to face our acts
You can't fool around with trust
Forevermore
Our spirits will separate
Our blood will never blend
As the time goes by you will be forgotten
You won't pass
Nemůžeme vrátit čas
Musíte se postavit čelem našim činům
Nemůžete si zahrávat s důvěrou
Navždycky
Naše povahy se rozdělí
Naše krev se nikdy nesmísí
A jak plyne čas, na vás se zapomene
Neprojde vám to
The bloodline forfeit
Daň za původ