Essenza di Te

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Sinner's Last Retreat (Deed of Awakening)

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]


 
 
*) Muslim je povinován k pěti každodenním kultickým modlitbám – v poledne, odpoledne, za soumraku, v noci a za úsvitu.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Salát_(islám)

**) Muslim musí vykonávat tyto modlitby směrem k Mekce, posvátnému a poutnímu městu islámu. Ve středu Mekky je Ka’ba, kamenná krychlová struktura, která je v islámu považována za nejposvátnější. V ní je uložen černý kámen, který je údajně meteorického původu.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Salát_(islám) & http://cs.wikipedia.org/wiki/Mekka

***) Půlměsíc je jedním ze starých symbolů islámu. Dnes se vyskytuje například na turecké vlajce.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecká_vlajka

+) Zakát je označení jednoho z pěti pilířů islámu. Muslim je povinen platit určitý podíl z některých komodit, které vlastní nebo získává (podle druhu se jedná o desátek, dvacátek nebo čtyřicátek) na dobročinné účely. Jedná se tedy o náboženskou daň z majetku a z příjmů, určenou k dobročinné pomoci.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zakát

++) Muezzin je služebník mešity, který stojí na ochozu minaretu a svolává věřící k modlitbě.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Muezzin

číst více

Symphony of Aggression

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Mainstay of Society (In the Eyes of the Law: Corruption)

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Quarterpast

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Course of Life

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Tithe

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]


 
 
*) Desátek (z latinského decenia = desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (církev) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu. Tato povinnost byla běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Desátek

číst více

The Savage Massacre (In the Eyes of the Law: Pizzo)

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]


 
 
*) Pizzo je termín pro výpalné, které vybírá ve formě vydírání mafie v jižní Itálii od různých podniků nebo společností a na oplátku jim poskytuje ochranu.
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Pizzo_(extortion)

číst více

Bite the Bullet

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

Drown the Demon

Rubrika: Quarterpast, publikováno:

[ Texty + Překlady » Quarterpast (2011)]

číst více

12

Go to page