Freedom – The Wolves Within

Publikováno: , autor: vladce Tyran CZ

Freedom – The Wolves Within

Choose
Between hungry wolves
Between lies and truth
Only one of the two will be strong and rule


Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two has to starve and lose


Choose to take that crucial leap of faith
Abandon fear and ease all your pain
(Our fixation)
Face your chaos, feed the enemy
An appetite for your harmony
(Our vibration)


Darkness drags you down
(Step in the light)
Widsom feeds the righteous mind
As a change is one choice away


Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so we can rise
To greater heights


We can try to cover up our flaws
In time we’ll have to deal with its cause
(Our damnation)
Clear your chaos, end the agony
Restore your balance and you’ll be free
(Our salvation)


Sadness drags you down
(Retrieve your spark)
Widsom feeds the seeking mind
As a change is one choice away


Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so we can rise
To greater heights
Choose
Beween hungry wolves
Between lies and truth
Only one of whom will stive onward
One of these two will lose
Follow reason
Widsom leads to freedom

All left behind
With two sides that won’t align
In a world out of its mind
You can find the truth in you
Rise
The battle will unfold before our eyes
This war defines who we are
Be sure to not become what we despise
Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so
we can rise
To greater heights


Choose
Beween hungry wolves
Between lies and truth
Only one of whom will stive onward
One of these two will lose


Follow reason
Widsom leads to freedom

All left behind
With two sides that won’t align
In a world out of its mind
You can find the truth in you
Rise


The battle will unfold before our eyes
This war defines who we are
Be sure to not become what we despise


Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so
we can rise
To greater heights


Fight
The righteous mind survives
Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two will be strong and rule
Rule
Lose
Wolves
Choose

Svoboda – vlci uvnitř

Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout


Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jenom jeden ze dvou musí hladovět a zemřít


Vyber si udělat rozhodující skok víry
Opusť strach a zmírni všechnu svou bolest
(Naši utkvělou představu)
Postav se svému zmatku, nakrm nepřítele
Chuť pro tvou harmonii
(Naše vibrace)


Temnota tě stahuje dolů
(Vkroč do světla)
Moudrost krmí čestnou mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál


Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek


Můžeme se pokusit zakrýt naše nedostatky
Časem se se budeme muset potýkat s jejich následky
(Naše prokletí)
Vyčisti svůj zmatek, ukonči agónii
Obnov svou rovnováhu a budeš volný
(Naše spása)


Smutek tě stahuje dolů
(Oživ svou jiskru)
Moudrost krmí hledající mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál


Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek


Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden z nich se bude dál snažit
Jeden z těchto prohraje


Následuj rozum
Moudrost vede ke svobodě


Vše, co necháš za sebou
Se dvěma stranami, které se nesrovnají
Ve světě, který se zbláznil
Můžeš najít pravdu v sobě
Stoupej


Bitva se odhalí před tvýma očima
Tato válka definuje to, kým jsme
Buď jistý, aby ses nestal tím, čím opovrhujeme


Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest


Abychom mohli stoupat
Do větších výšek


Bojuj
Čestná mysl přežívá
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout
Vládni
Prohraj
Vlci
Vyber si

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.