Abyss of Time – Countdown to Singularity

Publikováno: , autor: redakce

Abyss of Time – Countdown to Singularity

Fill the void in me  
See life beyond the veil  
Replace all thoughts from the abyss  
With cosmic energy  

Ignite the flame in thee
Fill out the tree of your life
We are rooted deep in the darkness and keep growing towards the light

Be without your fears  
For a thousand years   
Search for stillness deep inside  
 
One thought that grows in the abyss of time   
Fills up the vast space with matter and life  
Free of the darkness that fetters the soul  
Find at the source the end of your goal  

Find the spark in me  
See life beyond the dream 
Replace your darkest emotions  
With pure divinity   

Ignite the flame in me  
Unite with your inner light  
We should free ourselves from the shadows and the bondage of the night

Be without your fears  
For a thousand years   
Be the master of your life  

One thought that grows in the abyss of time   
Fills up the vast space with matter and life  
Free of the darkness that fetters the soul  
Find at the source the end of your goal    
 
Fight back your fears forever  
Be the master of your life  
Learn to unlearn  
 
In the beginning there was a timeless, space-less, nothingness   
And into that nothingness came a thought, purposeful, all-pervading so ended the Void
 
Surge, the Demiurge  
Shaper of a false universe  
Search that deadly urge
Your walls of self-protection are  
Walls of self-imprisonment   
 
Be without your fears
For a thousand years
Search for stillness deep inside

Strive for harmony
In duality
To revise the book of life

There was one thought that grew in the abyss of time
It filled ut the vast space with matter and life
Freed from the darkness that fettered the soul
We found at the end our reason, our goal

We march on
We’re counting down  
To singularity
While we drown
We’re moving on
To master wisdom  
To be free


Propast času – odpočet do singularity

Zaplň prázdnotu ve mně
Koukni se na život za závojem
Nahraď všechny myšlenky z prázdnoty
Kosmickou energií

Zažehni v sobě plamen
Vyplň strom svého života
Jsme hluboce zakořeněni v temnotě a stále rosteme směrem ke světlu

Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř

Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle

Najdi ve mně jiskru
Koukni se na život za snem
Nahraď své nejtemnější pocity
Čistým božstvím

Zažehni ve mně plamen
Spoj se se svým vnitřním světlem
Měli bychom se osvobodit of stínů a otroctví noci

Buď beze svých strachů
Po tisíce let
Buď pánem svého života

Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle

Ubraň se navždy svým strachům
Buď pánem svého života
Naučit se odnaučit

Na začátku byla nicota bez času a prostoru

A do nicoty přišla myšlenka, účelná, všudypřítomná, a tak ukončila Prázdnotu

Příval deumiurga*
Tvůrce falešného vermíru
Najdi smrtící nutkání
Tvoje ochranné zdi
Jsou zdi, ve kterých se sám vězníš

Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř
 
Usiluj o harmonii
V dualitě
Abys opravil knihu života
 
Byla jedna myšlenka, která rostla v prázdnotě času
Zaplnila ohromný prostor hmotou a životem
Prosti temnoty, která spoutala duši
Našli jsme nakonec svůj důvod, svůj cíl
 
Pochodujeme dál
Odpočítáváme dobu
Do singularity  
Zatímco se topíme
Posouváme se
Abychom ovládli moudrost
Abychom byli svobodní


* Demiurg je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí. V novoplatonismu se jedná o metafyzická postavu, syna Moudrosti, prostředníka mezi dokonalým Bohem a hmotným světem. (pozn. překl.)

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.